Pages

Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja za djecu predškolske dobi
Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja za djecu predškolske dobi
Katarina Čargonja
Ovaj završni rad pod naslovom „Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja djece predškolske dobi”, sadrži teorijski, akcijski i programski dio. Prvi dio rada obuhvaća definiciju i podjelu motoričkih znanja s posebnim naglaskom na biotička motorička znanja za savladavanje prepreka i otpora. U akcijskom djelu su tabelarno i grafički prikazani dobiveni rezultati istraživanja te tekstualni osvrt kroz analizu i raspravu. Treći dio rada sadrži elementarne igre i...
Analiza pozitivnih afektivnih stanja odgajatelja
Analiza pozitivnih afektivnih stanja odgajatelja
Sanja Čačić
Za kvalitetan rad odgajatelja nisu samo važne kompetencije kojima odgajatelj raspolaže, već i odrednice implicitne kognicije s kojima odgajatelj svakodnevno dolazi u svoju vrtićku skupinu. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je ispitati pozitivna i negativna afektivna stanja odgajatelja predškolske djece, te njihov omjer. U istraživanju je sudjelovalo 152 ispitanika, od čega 115 studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, polaznika diplomske razine studija Ranog i...
Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Jelena Oblijan
Anomija podrazumijeva destabilizaciju društvenih vrijednosti koja uzrokuje nestabilnost društvenih obrazaca. Najčešće se manifestira porastom stupnja nepovjerenja građana prema određenim društvenim elementima zbog čega slabi društvena efikasnost. Ovim radom provjerilismo stupanj institucionalnog (ne)povjerenja među ciljanom skupinom studenata Sveučilišta u Rijeci; pod pretpostavkom da nizak stupanj institucionalnog povjerenja inicira prisutnost anomije u društvu. Osim upita o...
Autorske slikovnice Ivane Guljašević
Autorske slikovnice Ivane Guljašević
Viktorija Host
Ivana Guljašević je mlada autorica koja od 1995. godine djeluje na području hrvatske književnosti i animiranog filma. Od samog početka karijere istaknula se crtanjem stripova te je s vremenom surađivala sa sve više raznovrsnih autora u dječjoj književnosti ilustrirajući tekstove slikovnica. Tako se ubrzo istaknula i kao autorica vlastitih slikovnica kojih ima sve više te gotovo svake godine oplemenjuje hrvatsku dječju književnost novim autorskim slikovnicama. Autorica se...
Basne u nastavi engleskoga jezika u nižim razredima osnovne škole
Basne u nastavi engleskoga jezika u nižim razredima osnovne škole
Luna Radmanić
Basne su zbog svoje kratkoće i jednostavnog jezika pogodne za osmišljavanje raznolikih aktivnosti u nastavi engleskoga jezika u ranoj dobi. Rad se fokusira na razradi aktivnosti koje prate obradu basne u nastavi književnosti engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole. Daju se prijedlozi za raznovrsne aktivnosti, u svrhu unapređivanja nastave engleskoga jezika u nižim razredima osnovne škole.Prvenstveno se potrebno osvrnuti na dječju književnost. Govoreći o dječjoj...
Bilingvizam u predškolske djece
Bilingvizam u predškolske djece
Enea Srića
Rad se fokusira na pojavi dvojezičnosti (bilingvizma) u djece predškolske dobi. Osim o određenju dvojezičnosti i vrstama dvojezičnosti, u radu se opisuje pojava dvojezičnosti u predškolskoj dobi, i što dvojezičnost predstavlja u procesu učenja i cjelovitog razvoja djeteta. Analiziraju se proturječni stavovi oko dobrobiti vladanja dvama ili više jezika u ranoj i predškolskoj dobi te se izražava mišljenje o mogućim znanstvenim promišljanjima u budućnosti. Rad je baziran na...
Biotička motorička znanja za manipuliranje predmetima kroz program tenis-škole za predškolsku djecu
Biotička motorička znanja za manipuliranje predmetima kroz program tenis-škole za predškolsku djecu
Tamara Zron
Ovaj završni rad, pod naslovom „Biotička motorička znanja za manipuliranje predmetima kroz program tenis - škole za predškolsku djecu“ sastoji se od teorijskog, akcijskog i programskog dijela. Prvi dio obuhvaća povijesni pregled nastanka i razvoja teniske igre, antropološka obilježja koja obuhvaćaju antropometrijske karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, osobine ličnosti i sociološke značajke, te posljednji teorijski dio...
Boje interakcijsko-komunikacijskoga odnosa odgajatelja i djeteta rane i predškolske dobi
Boje interakcijsko-komunikacijskoga odnosa odgajatelja i djeteta rane i predškolske dobi
Laura Krivičić
U radu su prikazani različiti elementi koji se javljaju u komunikacijsko- interakcijskom odnosu između odgajatelja i djece rane i predškolske dobi. Djeca sa svojim okruženjem komuniciraju od samoga rođenja. Pri tome je važno uspostavljanje optimalnih interakcijsko-komunikacijskih uvjeta koji će osigurati razvoj djetetovih jezično-komunikacijskih potencijala. Rad polazi od objašnjenja jezično- komunikacijskog razvoja djeteta rane i predškolske dobi, dalje se definira komunikacijski...
Cjelodnevna tjelesna aktivnost djece predškolske dobi mjerena pedometrom
Cjelodnevna tjelesna aktivnost djece predškolske dobi mjerena pedometrom
Nika Sirotić
Tjelesna aktivnost u predškolskoj dobi jest osnova pravilnog rasta i razvoja djece. Smanjena tjelesna aktivnost dovodi do mnogih zdravstvenih problema već u veoma ranoj dobi. Ovim radom utvrđena je cjelodnevna razina tjelesne aktivnosti djece. Na ukupnom uzorku 15 djece (8 djevojčica i 7 dječaka) predškolske dobi tjelesna aktivnost se mjerila pedometrom te se utvrđivala vrijednost prijeđenih koraka u 24 sata u razdoblju od sedam dana. Analizom podataka i provedenim osnovnim...
Cjeloživotno učenje i obrazovanje odgajatelja - primjena obrazovne biografije
Cjeloživotno učenje i obrazovanje odgajatelja - primjena obrazovne biografije
Silvija Stojšić
Cilj je ovoga rada bio teorijskim pregledom dati uvid u recentne spoznaje o ključnim pitanjima cjeloživotnog učenja i obrazovanja te putem intervjuiranja odgajateljica doprinijeti objašnjenju ključnih događaja u njihovom profesionalnom razvoju. Korištena je kvalitativna metoda prikupljanja podataka u izradi rada, putem primjene obrazovne biografije koja je još uvijek u nas nedovoljno poznat pristup, posebice pri proučavanju profesionalnog razvoja odgajatelja. Metodom obrazovne...
Dječja poezija Luke Paljetka
Dječja poezija Luke Paljetka
Sonja Mik
Suvremeni hrvatski književnik i prevoditelj, ujedno i dječji pjesnik Luko Paljetak, autor je omiljenih zbirki dječje poezije kao što su: Miševi i mačke naglavačke, Slastičar orangutan, Ledomat tata i Maštoglavice. Cilj rada je književnoteorijskom analizom istražiti osobitosti dječje poezije Luke Paljetka u kontekstu povijesti hrvatske dječje poezije, s obzirom na pjesnikovu primjenu humora, jezičnih igara i animalističkih motiva. U radu se osvrćem i na prisutnost Paljetkove...
Dobrobit inkluzije: roditeljska perspektiva
Dobrobit inkluzije: roditeljska perspektiva
Elizabeta Barbiš
Obitelj i institucionalni odgoj i obrazovanje su prva okruženja koja utječu na formiranje stavova radi čega je važna njihova usklađenost. Temelj kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja su pozitivni stavovi svih njegovih sudionika. Cilj rada bio je utvrditi stavove roditelja prema inkluzivnom obrazovanju i razlike u stavovima u odnosu na sociodemografska obilježja roditelja, te njihova mišljenja o prednostima i nedostacima inkluzivnog obrazovanja za svoje dijete. U istraživanju je...

Pages