Pages

Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja za djecu predškolske dobi
Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja za djecu predškolske dobi
Katarina Čargonja
Ovaj završni rad pod naslovom „Aktivnosti penjanja i silaženja kao prirodnih oblika kretanja djece predškolske dobi”, sadrži teorijski, akcijski i programski dio. Prvi dio rada obuhvaća definiciju i podjelu motoričkih znanja s posebnim naglaskom na biotička motorička znanja za savladavanje prepreka i otpora. U akcijskom djelu su tabelarno i grafički prikazani dobiveni rezultati istraživanja te tekstualni osvrt kroz analizu i raspravu. Treći dio rada sadrži elementarne igre i...
Analiza pozitivnih afektivnih stanja odgajatelja
Analiza pozitivnih afektivnih stanja odgajatelja
Sanja Čačić
Za kvalitetan rad odgajatelja nisu samo važne kompetencije kojima odgajatelj raspolaže, već i odrednice implicitne kognicije s kojima odgajatelj svakodnevno dolazi u svoju vrtićku skupinu. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je ispitati pozitivna i negativna afektivna stanja odgajatelja predškolske djece, te njihov omjer. U istraživanju je sudjelovalo 152 ispitanika, od čega 115 studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, polaznika diplomske razine studija Ranog i...
Analiza stanja i prijedlog prevencije pretilosti u djece rane školske dobi
Analiza stanja i prijedlog prevencije pretilosti u djece rane školske dobi
Petra Miš-Čak
U zadnjih tridesetak godina uočava se sve veći broj prekomjerno teške i pretile djece. Prekomjerna težina i pretilost, problem je koji predstavlja uzrok velikog broja bolesti, a današnje generacije sve se teže odupiru tom problemu. Radi važnosti uloge ove teme u životu djece, ali i odraslih, u ovom radu razmatrana su brojna istraživanja potaknuta istim problemom. Na osnovu ispitanih morfoloških obilježja (tjelesna visina, tjelesna masa, indeks tjelesne mase, kožni nabori, udio...
Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije
Jelena Oblijan
Anomija podrazumijeva destabilizaciju društvenih vrijednosti koja uzrokuje nestabilnost društvenih obrazaca. Najčešće se manifestira porastom stupnja nepovjerenja građana prema određenim društvenim elementima zbog čega slabi društvena efikasnost. Ovim radom provjerilismo stupanj institucionalnog (ne)povjerenja među ciljanom skupinom studenata Sveučilišta u Rijeci; pod pretpostavkom da nizak stupanj institucionalnog povjerenja inicira prisutnost anomije u društvu. Osim upita o...
Arhitektura i dizajn osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Arhitektura i dizajn osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Lucija Petračić
U radu se razmatra arhitektura osnovnih škola u Hrvatskoj s likovno-estetskog aspekta i s naglaskom na suvremena arhitektonska ostvarenja. Vanjski i unutrašnji prostor osnovnih škola trebali bi estetski i funkcionalno zadovoljavati najviše standarde struke. Prostor u kojemu učenici i djelatnici borave trebaju svojim oblikovnim konceptom biti poticajni i ugodni za boravak i učenje. U istraživačkom dijelu dokumentacijskom će se metodom dobiti pregled građevina osnovnih škola...
Autorske slikovnice Ivane Guljašević
Autorske slikovnice Ivane Guljašević
Viktorija Host
Ivana Guljašević je mlada autorica koja od 1995. godine djeluje na području hrvatske književnosti i animiranog filma. Od samog početka karijere istaknula se crtanjem stripova te je s vremenom surađivala sa sve više raznovrsnih autora u dječjoj književnosti ilustrirajući tekstove slikovnica. Tako se ubrzo istaknula i kao autorica vlastitih slikovnica kojih ima sve više te gotovo svake godine oplemenjuje hrvatsku dječju književnost novim autorskim slikovnicama. Autorica se...
Autorski doprinos Tomislava Torjanca suvremenim hrvatskim slikovnicama
Autorski doprinos Tomislava Torjanca suvremenim hrvatskim slikovnicama
Sanja Halar
U radu se analiziraju slikovnice raznorodnih književnih tekstova koje je ilustrirao suvremeni hrvatski ilustrator Tomislav Torjanac. Analiziraju se klasične priče svjetske dječje književnosti, problemske slikovnice, slikovnice u kojima su ilustrirani antologijski primjeri hrvatske dječje poezije, pripovjedne slikovnice te edukativne slikovnice. Kad za to postoje primjeri, usporedno se analiziraju ilustracije Tomislava Torjanca i drugih hrvatskih ilustratora istih književnih tekstova....
Bajke Oscara Wildea u kontekstu dječje književnosti
Bajke Oscara Wildea u kontekstu dječje književnosti
Vlatka Perić
Irski književnik Oscar Wilde, uz djela za odrasle, autor je i dviju zbirki bajki s naslovima Sretni princ i druge priče te Kuća mogranja. U radu se analiziraju odabrane bajke iz ovih zbirki uzimajući u obzir namijenjenost bajki djeci rane i predškolske dobi prema temi, formi, izrazu, zatim prisutnost kršćanskih motiva i njihove uloge u bajkama Oscara Wildea te prisutnost motiva Andersenovih bajki u bajkama Oscara Wildea. Cilj analize je odgovoriti na pitanje jesu li bajke Oscara...
Basne i basničnost u književnom opusu Nade Zidar-Bogadi
Basne i basničnost u književnom opusu Nade Zidar-Bogadi
Elena Forić
Tema ovog diplomskog rada je basne i basničnost u književnom opusu Nade Zidar-Bogadi. Rad donosi teorijski sadržaj o postanku i razvoju basne te detaljnu analizu basni i književnih djela s elementima basničnosti književnice Nade Zidar-Bogadi. Basna kao vrlo stara književna vrsta nastala je iz čovjekove potrebe za moralno-etičkim životom. Najveća vrijednost basne sadržana je u moralnoj pouci, odnosno ideji koja je dana kroz jednostavnu i slikovitu fabulu. Govorimo li o basnama...
Basne u nastavi engleskoga jezika u nižim razredima osnovne škole
Basne u nastavi engleskoga jezika u nižim razredima osnovne škole
Luna Radmanić
Basne su zbog svoje kratkoće i jednostavnog jezika pogodne za osmišljavanje raznolikih aktivnosti u nastavi engleskoga jezika u ranoj dobi. Rad se fokusira na razradi aktivnosti koje prate obradu basne u nastavi književnosti engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole. Daju se prijedlozi za raznovrsne aktivnosti, u svrhu unapređivanja nastave engleskoga jezika u nižim razredima osnovne škole.Prvenstveno se potrebno osvrnuti na dječju književnost. Govoreći o dječjoj...
Beatrix Potter; spisateljica ispred svoga vremena
Beatrix Potter; spisateljica ispred svoga vremena
Petra Kocijan
Ovaj rad se bazira na stvaralaštvu književnice i začetnice moderne slikovnice Beatrix Potter i nekima od njezinih književnih radova. Ukupno je napisala 23 knjige za djecu, a osim toga sudjelovala je u unaprjeđivanju mikologije. Jedna je od važnijih konzervatorica prirodne ljepote Engleske. U ovom radu traži se njezino mjesto u povijesti dječje književnosti i načine na koji ju je unaprijedila. Rad se sastoji od nekoliko cjelina. Prvo poglavlje odnosi se na njezin život, a dalje...
Bilingvizam - određenje, nastanak, okolnosti
Bilingvizam - određenje, nastanak, okolnosti
Iva Koščević
Tema ovog rada je bilingvizam u ranoj i predškolskoj dobi, odnosno njegovo određenje, nastanak i okolnosti u kojima se odvija. Bilingvizam predstavlja jedan od vanjskih faktora koji utječu na govorno jezični i komunikacijski razvoj djeteta rane i predškolske dobi. Radom se žele prikazati uvjeti života i rada bilingvalne djece i njihovih roditelja u kontekstu institucionalnog odgoja i obrazovanja. U radu je također prikazan govorno-jezični slijed razvoja djeteta te kako dijete usvaja...

Pages