diplomski rad
Utjecaj integriranog sportskog programa na razvoj kinantropoloških obilježja i motoričkih znanja djece predškolske dobi

Olga Tomažin (2018)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci