diplomski rad
Usporedni prikaz ponude izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Nikolina Lesar (2017)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za obrazovne znanosti