Rad nije dostupan
završni rad
Kvaliteta zajedničkog vremena majke i djeteta rane i predškolske dobi

Kristina Badurina (2016)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti