diplomski rad
Metrijska svojstva skala za mjerenje kapaciteta vrtića za rad s obiteljima u riziku

Martina Matovina (2016)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za obrazovne znanosti