diplomski rad
Razlike u kinantropološkim obilježjima između dječaka i djevojčica rane školske dobi

Rea Milevoj (2016)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti