diplomski rad
Utjecaj fantastične priče Lewisa Carrolla na suvremenu hrvatsku dječju književnost

Monja Košćak (2018)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci