diplomski rad
Povezanost kinantropoloških obilježja djece rane školske dobi s uspjehom u plivanju

Ana Matković (2017)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti