diplomski rad
Izazovi suvremenog ideala majčinstva za majke djece rane i predškolske dobi

Gorana Janeš Filković (2017)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za obrazovne znanosti