diplomski rad
Likovno izražavanje djece s teškoćama

Dušica Kailer (2017)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti