završni rad
Obilježja senzornoga profila djece s teškoćama senzorne integracije

Silvia Babić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za obrazovne znanosti