Rad nije dostupan
završni rad
Izbor sadržaja rada s loptama u metodičkim organizacijskim oblicima rada po grupama

Martina Jurišić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti